Onze organisatie

Werkonderdelen zo op elkaar afstemmen dat de voortgang van de productie transparant is en dat tevens aan het eind van de rit hoogwaardige producten worden ‘neergezet’.  Vanuit deze zienswijze heeft de INNO-directie haar bedrijf organisatorisch ingericht. Dat heeft ertoe geleid dat er drie bedrijfsonderdelen opereren met elk hun eigen specifieke opdrachten.

Bij Engineering en Voorbereiding worden de ontwikkelaars aangetroffen. De technisch-creatieve denkers die – meestal in samenspraak met de opdrachtgever – de lijn uitzetten om een product succesvol op de markt te zetten. Dat wil zeggen: technisch geslaagd en economisch verantwoord.

 

In het bedrijfsonderdeel Productie werken de INNO-medewerkers die vakbekwaam maakwerk verrichten. Aan de ene kant betreft dat de diverse vormen van metaalbewerking (zoals frezen, lassen en buigen), aan de andere kant gaat het om montage: het constructief samenbrengen van losse componenten tot één geheel.

Als derde is er de afdeling Supply. Hier treffen we de mensen aan die het ontwikkelings- en productieproces facilitair ondersteunen. Onder meer door voorraadbeheer, kostenbewaking en logistieke dienstverlening.