Werken bij INNO

Werken bij INNO is méér dan het hebben van een baan. Het is vooral passie: de onweerstaanbare drang om vakmanschap en vernieuwing zo met elkaar te combineren dat de klant verzekerd is van kwaliteitsproducten. Alle ruim 125 INNO-medewerkers kennen deze bezieling. De productiemedewerkers van de metaalbewerking net zo goed als de ontwikkelaars van de engineering, en de montagemedewerkers van de assemblage evenzeer als de collega’s van ondersteunende diensten als administratie, inkoop en planning.

Dankzij deze bevlogenheid kent INNO een gezond werkklimaat. Medewerkers verrichten hun taken met plezier en toewijding, wat zich laat aflezen in een minimaal ziekteverzuim. Bovendien kunnen in zo’n klimaat vakmanschap en innovatie optimaal tot bloei komen. De nominatie van een INNO-medewerker voor de Ingenieur Noordhoff-prijs is hiervan bewijs. De bedrijfsleiding heeft in dit alles een stimulerende rol. De werkgever investeert voortdurend in ontwikkelingskansen voor medewerkers.

 

 

INNO als werkgever

Zonder stimulerend werkgeverschap geen bedrijfseconomisch succes. Voor INNO is dit een onwrikbaar uitgangspunt. Daarom wil het bedrijf dat medewerkers zich thuis voelen, want alleen in een inspirerende omgeving kan kwaliteitswerk ontstaan. Zo’n werksfeer streeft INNO op verschillende manieren na.

Allereerst door transparante bedrijfsprocessen op te zetten. In de metaalafdelingen vinden de klassieke plaatwerkbewerkingen plaats: verspanen, buigen, lassen en proto shop. Veel producten gaan door naar de afdeling assemblage voor het aanbrengen van de software, de eindmontage en het testen van de apparatuur. Nieuwe producten worden ontwikkeld door de afdeling engineering. Dit gebeurt in samenspraak met klanten uit vakgebieden als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en softwareontwikkeling. Beide bedrijfslijnen – productontwikkeling en productvervaardiging – hebben steun van interne afdelingen als finance, orderadministratie, inkoop, sales, HR en productieplanning.

Daarnaast kiest INNO voor een uitdagende marktpositie. In de wereld van de mechatronica wil het bedrijf een voortrekkersrol vervullen door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe technologieën. Dat vraagt om een stevige investering in de scholing van medewerkers, zodat zij deze technologieën kunnen oppikken en uitbouwen.

Tot slot is het stimulerend werkgeverschap van INNO terug te vinden in de bedrijfscultuur. Respect en positieve waardering staan hoog in het vaandel. Dat versterkt de onderlinge verhoudingen, maar ook de motivatie om vaktechnisch een tandje bij te zetten.