Medische Industrie
 
Medische Industrie

Het zal niet verbazen: technische apparatuur die wordt ingezet in de medische sector – denk aan ct- en mri-scans – moet voor honderd procent betrouwbaar zijn. Aan productvalidatie en productvrijgave worden dan ook bijzonder hoge eisen gesteld. Met als risico dat het veel tijd kost voor de apparatuur geïntroduceerd kan worden – een serieuze kostenpost.

INNO kan bogen op vele jaren ervaring in de medische sector. Het bedrijf is volledig op de hoogte van de specifieke eisen die daar gelden en kan daardoor probleemloos voldoen aan alle technische productievoorwaarden. Maar zeker zo belangrijk: INNO kan hierdoor de introductie van uw product aanzienlijk versnellen. Tijdsbesparingen in zowel de ontwerp- als de productiefase werken rechtstreeks in uw voordeel.